Sterkin

C. Deun en Zn beschikt over een Sterkin erkenning: een onafhankelijk keurmerk dat de aanleg van veilige installaties bevordert. Erkende Sterkin installateurs voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op meetapparatuur, kennis en gereedschappen. Zo zijn er opleidingseisen vastgesteld, maar ook normen voor het gereedschap. Er wordt regelmatig getoetst of de installaties van de erkende Sterkin installateur nog voldoen aan de eisen.

Stichting Sterkin is opgericht ter bevordering van de aanleg van veilige installaties. 

Sterkin en haar rechtsvoorgangers geven onder andere uitvoering aan de volgende erkenningsregelingen:
- Gastechnische installateurs sinds 1926;
- Elektrotechnische installateurs sinds 1933;
- Watertechnische installateurs sinds 2008;
- Installateurs voor duurzame energie (waaronder zonnepanelen) sinds 2013;
- Inspectiebedrijven sinds 2015.