Storing?

Voor dringende zaken kunt u ons telefonisch bereiken op 0229-233842.

C. Deun en Zn verhelpt storingen aan uw cv-ketel altijd zo snel mogelijk. U kunt de storing eventueel direct zelf oplossen aan de hand van onderstaande checklist.

Controleer of:
- de wijzer van de drukmeter tussen de 1,5 en 2 bar staat.
- de gaskraan openstaat.
- de waakvlam brandt (indien aanwezig).
- de cv-ketel opnieuw gestart kan worden. Zo ja, reset de cv-ketel. Lukt dit niet? Noteer indien mogelijk de storingscode.

- de stekker zich in de wandcontactdoos bevindt.
- de thermostaat op een voldoende hoge temperatuur staat.
- de zekering in de zekeringengroepenkast niet kapot is.
- de warmwaterkranen niet lekken.
- de klokthermostaat op batterijen werkt. Bij een onvoldoende leesbare display dient u de batterijen te vervangen.

Lukt het niet om de storing eigenhandig te verhelpen? 
Neem dan contact op met C. Deun en Zn door een e-mail te sturen of telefonisch op 0229-233842.

Klik op één van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over het bijvullen van uw cv-ketel of voor het ontluchten van uw verwarming.